ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
หมู่ที่ 2 ถนนศรีราชา-หนองค้อ บ้านไร่กล้วย   ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ (038) 312161 เบอร์โทรสาร (038) 312609
Email : wadrangsi.school@gmail.com
Facebook : https://th-th.facebook.com/rangsischool.rangsischool


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :