ผลงานครู
รายวิชาวิทยาศาสตร์
1.) หนังสือสร้างจาก Application I Tune U
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.59 MB
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.) หนังสือสร้างจาก Application I Tune U เรื่องเครื่องมือเกษตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.52 MB
รายวิชาภาษาอังกฤษ
1.) หนังสือสร้างจาก Application I Tune U เรื่อง About Me
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 302.91 KB
รายวิชาคณิตศาสตร์
1.) หนังสือสร้างจาก Application I Tune U เรื่องจำนวนนับที่มากกว่า 100,000
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 302.84 KB