แผนการสอน STEM
แผนการสอน STEM วิทยาศาสตร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.62 KB
แผนการสอน STEM การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.66 KB
แผนการสอน STEM ภาษาอังกฤษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.5 KB
แผนการสอน STEM คณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 239.01 KB
ผลงานนักเรียนตามแผนการสอน STEM กลุ่มที่1 Bottle cap's robot