การประชุมสัมนาทางวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียน
การประชุมสัมนาทางวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียน
นางดวงสมร  ราวุธกุลและคณะครูห้องเรียน I classroom เจ้าร่วมกิจกรรมการประชุมสัมนาทางวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียน I classroom ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-2ธันวาคม 2560 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก