ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษาปีที่ 5
Work7
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.23 KB
Work8
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.84 KB
Work9
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.24 KB
Work10
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.09 KB
Work11
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.1 KB
Work12
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.91 KB
Work13
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 277.96 KB
Work14
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.95 KB
Work1-14
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 528.33 KB