ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ถังขยะสีเขียว
ถังขยะสีเขียว
ถังขยะ สีเขียว คือ ถังขยะที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้ ผัก และขยะอีกมากมายที่สามารถย่อยสลายได้