ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ถังขยะสีแดง
ถังขยะสีแดง
ถังขยะ สีแดง คือ ถังขยะที่เป็นพิษ เช่น กระป๋องสี สีสเปรย์ แบตเตอรี่ ยาฆ่าแมลง และอื่นๆ ที่เป็นพิษ