ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ถังขยะสีน้ำเงิน
ถังขยะสีน้ำเงิน
ถังขยะ สีน้ำเงิน คือ ถังขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ เช่น โฟม ถุงขนม พลาสติก