ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส

          โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ได้รับความร่วมมือจาก นายเจือ อ่ำพันธ์ ตำแหน่งอำเภอศรีราชา นายพินิจ พิมพะติกกะ ตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอศรีราชา  เจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาส และประชาชนชาวไร่กล้วยร่วมมือกันจัดสร้างเป็นโรงเรียนชั่วคราวขึ้นใช้เป็นสถานที่เรียน และเริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2486 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์  20110

          ปัจจุบัน โรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา มีอาคารเรียน 4 หลัง