ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสร่วมกับบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา
จัดกิจกรรมฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ
และวิธีการใช้อุปกรณ์ในการดับไฟเบื้องต้นได้อย่างปลอดภัย  พร้อมทั้งให้เกิดความรู้ในเรื่องการแจ้งเหตุต่างๆ
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2561,12:27   อ่าน 184 ครั้ง