ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสจัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรใหเกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 116 คน โดมีนางดวงสมร  ราวุธกุล  ผู้อำนวยการโณงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมเข้าค่ายครั้งนี้  ภายในงานมีฐานการเรียนรู้จำนวน 6 ฐานได้แก่ ฐานที่ 1 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ฐานที่2 บัญชีนำวิถีสู่ความพอเพียง ฐานที่ 3 พลังสหกรณ์ ฐานที่4 การจัดการขยะเพื่อโลกสวย ฐานที่ 5 ขยะไปไหน  ฐานที่ 6 การแปรรูปอาหาร  การเข้าค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นด้านการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติ  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2561,17:50   อ่าน 232 ครั้ง