ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
“ถวายเทียนพรรษา” เพื่อเป็นพุทธบูชา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา นำโดยนางดวงสมร  ราวุธกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสพร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งและถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดรังษีสุทธาวาส เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เรียนรู้ศาสนพิธี การปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2561,15:28   อ่าน 279 ครั้ง