ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2561
    ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสดำเนินการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยขึ้นโดยมี   นางดวงสมร  ราวุธกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  ประจำปีการศึกษา  2561 ซึ่งในงานมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมฐานต่างๆ  เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลได้ทำการทดลองลงมือปฏิบัติเรียนและเล่นเสริมสร้างความคิดจินตนาการอย่างสนุกสนาน  สร้างการเรียนรู้สู่โลกวิทยาศาสตร์บ้านแห่งอนาคต
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2561,16:33   อ่าน 200 ครั้ง