ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
Rangsi English Camp
 วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมี
นางดวงสมร  ราวุธกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพื้นฐาน สร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ   โดยเรียนรู้กับเจ้าของภาษาโดยตรงก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2562,15:15   อ่าน 183 ครั้ง