ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562  เวลา 10.00 น. นางดวงสมร  ราวุธกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส  จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโดยมี นายอนุชิต ไทยธรรม ประธานกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสเป็นประธานในการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2562,15:17   อ่าน 225 ครั้ง