ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562ขึ้น 
โดยมี นางดวงสมร  ราวุธกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสเป็นประธานในพิธีไหว้ครู โรงเรียนได้จัดประกวดพานไหว้ครูและประกวดมารยาทไทย  เพื่อปลูกฝั่งลักษณะนิสัยให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที รำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้ 
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2562,09:12   อ่าน 105 ครั้ง