ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการสร้างพลังเด็กไทยลดปัญหาขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562
   วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ร่วมกับโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างพลังเด็กไทยลดปัญหาขยะมูลฝอย  ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส โดยมีนายมานะ  ฉิมชา  รองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม  กิจกรรมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงการลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะและนำมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน

โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2562,09:53   อ่าน 97 ครั้ง