ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รังษีเกมส์
ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน "รังษีเกมส์" ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ โดยมีนายสุพงษ์ พันธ์เฉลิมชัย รองนายกเทศมนตรีฯ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งนางดวงสมร ราวุธกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส กล่าวต้อนรับ กิจกรรมมีดังนี้ การประกวดขบวนพาเหรดในหัวข้อต่างๆ การประกวดกองเชียร์ การประกวดผู้นำเชียร์ และการแข่งขันกีฬาทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษา กิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรัก สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และให้ผู้เรียนแสดงความสามารถตามความสนใจและความถนัด กล้าคิดกล้าแสดงออก
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2562,17:43   อ่าน 292 ครั้ง