ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็ก
   วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ร่วมกับโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส  มีนักเรียนเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 54 คน  โดยวิทยากรให้ความรู้เรื่อง"สุขบัญญัติ10ประการสุ่งการปฏิบัติ"และ "อย่างไรเรียกว่าอ้วนในวัยเรียน" ในการจัดกิจกรรมมีฐานกิจกรรมทั้งหมด 4 ฐานที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างนิสัยรักสุขภาพให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2562,11:31   อ่าน 214 ครั้ง