ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ
      ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ "พระพุทธเจ้าสอนอะไร" (พุทธวจน) ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส โดยมีนางดวงสมร ราวุธกุล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นท.อรรถพันธ์ ญาณกรธนาทรัพย์,
ผอ.บุญนภัส บุญไทร,ผอ.บุษบาวรร แจ้งชื่น,คุณน้อยและคุณขาว มาเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,09:40   อ่าน 182 ครั้ง