ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
  ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดรังาีสุทธาวาสจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น  โดยได้รับเกียรติจากนางดวงสมร  ราวุธกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  ซึ่งในงานมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมเข้าฐานต่างๆ เพื่อให้นักเรียนตั้งแตาระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมตามช่วงวัยเช่น จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์  กิจกรรม STEM  กิจกรรม Science Show เป็นต้น นักเรียนได้ทำการทดลองลงมือปฏิบัติเรียนรู้และเล่นเสริมสร้างความคิด จินตนาการอย่างสนุกสนาน สร้างการเรียนรู้สู้โลกวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,15:50   อ่าน 301 ครั้ง