ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนมารับใบงานสำหรับเรียนออนไลน์ผ่าน DLTV

วันที่ 14 - 17 พ.ค. 63 นักเรียนโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส มารับใบงานและใบความรู้สำหรับทำกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ที่บ้าน โดยผ่านช่องทางการเรียนรู้ ของ DLTV
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2563,11:15   อ่าน 114 ครั้ง