ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล(DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้รับการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล(DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 พ.ค. 2563 นำโดย นางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางสาวอัญญา หมื่นกล้าหาญ ประธานกลุ่มศรีราชา 4 นางสาวณัฏฐนัน แดงเรียงรัมย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.ชบ.3 ทั้งนี้นางดวงสมร ราวุธกุล ผู้นวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส และคณะครู ให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2563,19:11   อ่าน 87 ครั้ง