ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส เปิดภาคเรียนแบบ New Normal
1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส เปิดภาคเรียนที่1/2563 แบบ New Normal
นางดวงสมร ราวุธกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส พร้อมคณะครู ยืนรอต้อนรับนักเรียนที่บริเวณจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้า โดยมีการกำหนดจุดระยะห่าง 1 เมตร การวัดอุณหภูมิ วัดไข้ และจุดบริการเจลแอลกอฮอร์ล้างมือให้นักเรียนและครูทุกคนก่อนเข้าพื้นโรงเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดป้องกันโรคโควิด-19 โดยนักเรียนและคุณครูทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดี ในเวลา 08.00น.เวลาเคารพธงชาตินักเรียนทุกคน ร่วมประกอบพิธีเคารพธงชาติหน้าเสาธงตามเวรประจำวัน การเข้าแถวเคารพธงชาติ และนักเรียนห้องอื่นเข้าเคารพธงชาติบริเวณหน้าห้องเรียนของตนเองเพื่อลดการแออัด โดยมีมาตรการเว้นระยะห่าง 1 เมตร การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนมีการใช้ฉากพลาสติกใสเพื่อป้องกันเชื้อโรค จัดการเรียนตามเลขวันคู่วันคี่ นักเรียนเลขคู่ให้มาเรียนวันคู่ นักเรียนเลขคี่ให้มาวันคี่ ในปีการศึกษา2563นี้ มีนักเรียนจำนวนกว่า 900 คนจึงต้องจัดการเรียนการสอนสลับวันมาเรียนเพื่อลดการแออัด ในด้านที่โรงอาหารก็จะมีฉากพลาสติกใส เพื่อให้นักเรียนเว้นระยะห่างทางสังคม ในช่วงพักเที่ยงก็จะให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันในชั้นเรียน โดยไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน มีการทำความสะอาดห้องน้ำนักเรียนทุกชั่วโมง ทางโรงเรียนมีมาตราการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2563,20:15   อ่าน 236 ครั้ง