ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563
วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เพื่อถวายเทียนพรรษาให้กับวัดรังษีสุทธาวาส นำโดยนางดวงสมร ราวุธกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน กิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป และให้นักเรียนปฎิบัติตนในศาสนพิธีอย่างถูกต้องเหมาะสมตามแบบฉบับของพุทธศาสนิกชนที่ดี
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2563,22:01   อ่าน 218 ครั้ง