ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นำเสนอ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ระยะที่ ๒
     วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ระยะที่ ๒ ตามโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  มุ่งสู่คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) นำโดยนางดวงสมร  ราวุธกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนนำเสนอกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี  ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๒ (อาคารใหม่) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,22:18   อ่าน 178 ครั้ง