ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  นำโดยนางดวงสมร  ราวุธกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส  พร้อมด้วยคณะครู  การจัดประชุมผู้ปกครองครั้งนี้่มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับมาตรการของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ และแจกค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน  การประชุมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,22:58   อ่าน 196 ครั้ง