ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยมีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ อันได้แก่ กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนที่สนใจ
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,15:04   อ่าน 146 ครั้ง