ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 6 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสจัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียน ที่2 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยมี ดร.ปาริชาติ เวเบอร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส กล่าวแนะนำตนเอง และบุคลากรที่ได้มาดำรงตำแหน่งใหม่ พร้อมแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ข้อตกลงต่างๆ ของโรงเรียน เช่น ระเบียบการแต่งกาย เวลาในการรับ-ส่งนักเรียน การรับนักเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2564 และเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อสงสัย และข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง เพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียนในลำดับต่อไป
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2563,13:50   อ่าน 123 ครั้ง