ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
“ผอ.เขตพบเพื่อนครู”
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสเข้าร่วมประชุมออนไลน์  ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  “ผอ.เขตพบเพื่อนครู” นำโดย ดร.ปาริชาติ  เวเบอร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับฟังแนวทางการบริหารงาน  นโยบายของท่าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2563,18:04   อ่าน 95 ครั้ง