ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศห้องเรียนคุณภาพ
 วันที่ 24 ธันวาคม 2563  ดร.ปาริชาติ  เวเบอร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะนิเทศห้องเรียนคุณภาพ  นำโดย นางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ  และ ผอ.อัญญา  หมื่นกล้าหาญ  ประธานกลุ่มศรีราชา 4 ทางโรงเรียนได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของห้องเรียนคุณภาพระยะที่ 1 และการคัดกรองความสามารถในการอ่าน การเขียน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 3
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,18:15   อ่าน 49 ครั้ง