ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเปิดเรียนเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019
วันที่ 29 มกราคม 2564  คณะครูโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  โดยทำความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน ทำเส้นทางเดิน จุดการเว้นระยะห่าง ฉากกัน เป็นต้น เพื่อพร้อมรับมือวันเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2564,16:07   อ่าน 71 ครั้ง