ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบเงินอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019
วันที่ 31 มกราคม 2564  โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ดำเนินการมอบเงินอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนในช่วงที่สถานศึกษาต้องปิดทำการเรียนการสอนเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 โดยให้ผู้ปกครองมารับกับครูประจำชั้น มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคคือสวมหน้ากากอนามัย เข้าคัดกรอง ณ จุดคัดกรอง วัดไข้ ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และแบ่งช่วงการรับเงินอาหารกลางวัน เป็น 2ช่วงเวลา เช้าจะเป็นของนักเรียนชั้น อ.1-ป.3 บ่ายเป็นช่วงเวลาของนักเรียน ป.4-ป.6 กิจกรรมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2564,18:53   อ่าน 86 ครั้ง