ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน
  วันที่ 31 มกราคม 2564  โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ได้รับความอนุเคราะห์จาก สจ.อโณทัย เจริญสันติสุข และสท.ยอด เจริญสันติสุข ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา มาทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณอาคารเรียนสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียนรังษีสุทธาวาสมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ทางโรงเรียนรังษีสุทธาวาสขอขอบพระคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2564,09:27   อ่าน 55 ครั้ง