ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมครู ประจำเดือนกุมภาพันธ์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  ดร.ปาริชาติ เวเบอร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส จัดประชุมคณะครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานต่างๆในสถานศึกษาเพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน หารือข้อราชการต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม  และโอกาสนี้ได้แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลครูดีศรีชล3 ระดับเพชร และครูดีในดวงใจ พร้อมทั้งมอบการ์ดอวยพร ของขวัญวันเกิดให้แก่ครูที่เกิดในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2564,22:28   อ่าน 41 ครั้ง