ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กออนไลน์
   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส จัดกิจกรรมวันเด็กออนไลน์ ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การจัดกิจกรรมวันเด็กออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM โดยครูและนักเรียนแต่ละห้องเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กออนไลน์ในช่วงที่มีการจับฉลากเพื่อแจกของขวัญพิเศษให้แก่นักเรียน  และนำของขวัญไปส่งมอบให้นักเรียนทุกคนตามห้องเรียนต่างๆ 
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2564,17:45   อ่าน 59 ครั้ง