ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ระหว่างวันที่ 21-26 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยขึ้น
โดยมีนางปาริชาติ  เวเบอร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสเป็นประธานเปิดงานบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  ประจำปีการศึกษา  2563 ซึ่งในงานมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วม
ฐานต่างๆ  เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลได้ทำการทดลองลงมือปฏิบัติเรียนและเล่นเสริมสร้างความคิด
จินตนาการอย่างสนุกสนาน  สร้างการเรียนรู้สู่โลกวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,14:32   อ่าน 25 ครั้ง