ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการโรงเรียนร่วมใจ ปลอดภัย ปลอดโรค
     วันที่ 3 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสร่วมกับเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  จัดโครงการโรงเรียนร่วมใจ
ปลอดภัย ปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  นำโดย นางสาวสกาวเดือน  ศิริสุขอุดมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดรังษีสุทธาวาส  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในหลักการป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2564,12:14   อ่าน 44 ครั้ง