ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น นำโดยดร.ปาริชาติ เวเบอร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวสกาวเดือน ศิริสุขอุดมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมพิธีและพร้อมกล่าวให้โอวาทเนื่องในโอกาสจบการศึกษา มีพิธีผูกข้อมือให้นักเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งให้นักเรียนที่จบการศึกษาได้กล่าวแสดงความอาลัยต่อสถาบัน และกล่าวขอบคุณต่อครูผู้มีพระคุณ กิจกรรมในครั้งจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทีต่อครู ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการสร้างความรัก ความผูกพัน ระหว่าง นักเรียนกับสถาบัน
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2564,12:01   อ่าน 67 ครั้ง