ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมครู ประจำเดือนเมษายน 2564
วันที่ 9 เมษายน 2564  ดร.ปาริชาติ เวเบอร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส จัดประชุมคณะครูประจำเดือนเมษายน เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานต่างๆในสถานศึกษาเพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน หารือข้อราชการต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม  เตรียมดำเนินการปฏิบัติงานเอกสารประจำชั้นเรียนให้พร้อมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 /2563  และดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2564,17:49   อ่าน 33 ครั้ง