ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นำเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส โดยการนำของ ดร.ปาริชาติ เวเบอร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส พร้อมคณะครู ร่วมจัดนิทรรศการ และนำเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย COVID MODEL กิจกรรม 1โรงเรียน 1ผลิตภัณฑ์ บูรณาการวิทยาการคำนวณ เพื่อสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์  กิจกรรมอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย นำสู่สากล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมนิทรรศการเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2564,17:00   อ่าน 13 ครั้ง