ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการทำดอกไม้จันทร์
วันศุกร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส นำโดย นายเตรียมพล ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน          นางสาวสกาวเดือน ศิริสุขอุดมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูระดับชั้นอนุบาล จัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการทำดอกไม้จันทร์ จากวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัครหมู่บ้านไร่กล้วย จำนวน ๓ ท่าน ที่ได้เข้ามาให้ความรู้  กับนักเรียนระดับชั้นนุบาล ๑ – ๓ และคณะครู ทางโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส จึงขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2565,21:52   อ่าน 53 ครั้ง