ภาพกิจกรรม
ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๙ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๙ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในงานมีฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างหลากหลาย ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และนักเรียนได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสได้เล็งเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ และเป็นการส่งเสริมความรู้ สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,12:10   อ่าน 42 ครั้ง