ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมครูโครงการส่งเสริมความสามารถครูในการใช้และผลิตสื่อเทคโนโลยี
วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส นำโดย นายเตรียมพล ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสกาวเดือน ศิริสุขอุดมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้ารับวันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส นำโดย นายเตรียมพล ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสกาวเดือน ศิริสุขอุดมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้ารับการอบรมตามโครงการส่งเสริมความสามารถครูในการใช้โปรแกรมงานทะเบียนและงานวิชาการโรงเรียนสำเร็จรูประดับประถมศึกษา และการใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสในการใช้โปรแกรมงานทะเบียนและงานวิชาการโรงเรียนสำเร็จรูประดับประถมศึกษา และการใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2565,10:38   อ่าน 157 ครั้ง