ภาพกิจกรรม
รับมอบทุนการศึกษา
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส นำโดย นายเตรียมพล ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสกาวเดือน ศิริสุขอุดมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจากคุณสุพรรณี จันทะพันธ์ จำนวน ๒๔ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล๑ – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทางโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
 
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2565,10:58   อ่าน 187 ครั้ง