ภาพกิจกรรม
การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง(Performance Appraisal : PA)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วันที่ ๒๔ และวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส นำโดย นายเตรียมพล ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสกาวเดือน ศิริสุขอุดมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู     รับการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง(Performance Appraisal : PA)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยชี้วัดความสำเร็จ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานตามข้อตกลง ทางโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
 
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2565,11:02   อ่าน 386 ครั้ง