ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส นำโดย นายเตรียมพล ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางสาวสกาวเดือน ศิริสุขอุดมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อชี้แจ้งข้อมูลข่าวสาร ระเบียบปฏิบัติของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ โดยมีการจ่ายเงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี การพบปะครูประจำชั้นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทางโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ขอขอบพระคุณ ผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2565,11:01   อ่าน 110 ครั้ง