ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส เรื่อง นโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4) 05 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 21) 15 ก.พ. 64
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เน้นย้ำและขอความร่วมมือทุกท่า (อ่าน 51) 28 ม.ค. 64
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 3137) 03 ม.ค. 64
ประกาศ (อ่าน 3055) 30 ธ.ค. 63
มาตรการดูแลนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (อ่าน 3420) 20 มิ.ย. 63
กำหนดการณ์รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน (อ่าน 3358) 19 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3464) 19 พ.ค. 63
ประกาศเลื่อนรับผลการเรียน และการรายงานตัวนักเรียน โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ภาคเรียนที่ 1/2563 เนื่อ (อ่าน 3385) 19 พ.ค. 63
ช่องทางการรับชม Dltv (อ่าน 3421) 19 พ.ค. 63