ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกพลศึกษา (อ่าน 27) 29 พ.ค. 66
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกพลศึกษา 1 ตำแหน่ง (อ่าน 245) 24 พ.ค. 66
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 (อ่าน 101) 26 เม.ย. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 334) 13 ม.ค. 66
ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดอาคารเรียน ร้านสหกรณ์ และห้องส้วม พร้อมรื้อถอน (อ่าน 319) 01 ธ.ค. 65
ประกาศจากร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน (อ่าน 1002) 09 พ.ค. 65
ปัจฉิมนิเทศ (อ่าน 959) 31 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3900) 01 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนต่อในระดับชั้นอนุบาล1และอนุบาล2 (อ่าน 4007) 18 ก.พ. 65
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ (อ่าน 3366) 14 ก.พ. 65
ประกาศ (อ่าน 4021) 02 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัคร รปภ. (อ่าน 3997) 06 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ (อ่าน 4030) 04 พ.ย. 64
ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3856) 26 ต.ค. 64
วิดีโอสารคดีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (อ่าน 3395) 11 ต.ค. 64
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 3836) 27 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ของโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส (อ่าน 3383) 24 ก.ย. 64
ขอเชิญรวมมุทิตาจิตออนไลน์ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ (อ่าน 3519) 20 ก.ย. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 3810) 20 ก.ย. 64
ขอเชิญชวนร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราออนไลน์ (อ่าน 3714) 20 ก.ค. 64
ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่1/2564 (อ่าน 3722) 14 มิ.ย. 64
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส มีผลการประเมินด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์ เป็นอันดับ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และสูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้าน (อ่าน 3844) 08 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนการรับมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3811) 30 เม.ย. 64
ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 (อ่าน 3756) 28 เม.ย. 64
ประกาศเลื่อนการมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3771) 27 เม.ย. 64
24 เม.ย 64 ไม่มีการจับฉลาก ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ มารายงานตัวเข้าเรียนในวันที่ 1 พ.ค. 64 ตามวันเวลาที่กำหนดในประกาศ (อ่าน 3773) 22 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ข้าเรียนต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง GEP (อ่าน 3823) 20 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องปกติ (อ่าน 3779) 20 เม.ย. 64
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสจะทำการจับฉลากคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการ live สดแทนการมาจับฉลากที่โรงเรียนเพื่อเลี่ยงการรวมกลุ่ม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่าน Facebook รร.วัดรังษีสุทธาวาส อ.ศรีราชา ในวันที่ 24 เม.ย. (อ่าน 3891) 19 เม.ย. 64
รับสมัครนักการภารโรง (อ่าน 3748) 16 เม.ย. 64
รับสมัครครูต่างชาติ(Urgently Required) (อ่าน 3745) 10 เม.ย. 64
กำหนดการรายงานตัวระดับอนุบาล 1 และ อนุบาล 2 ปีการศึกษา 1/2564 (อ่าน 3793) 29 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อระดับชั้นอนุบาล 1-2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3866) 25 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส เรื่อง นโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3770) 05 มี.ค. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3864) 15 ก.พ. 64
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เน้นย้ำและขอความร่วมมือทุกท่าน (อ่าน 3772) 28 ม.ค. 64
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 6916) 03 ม.ค. 64