ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)
เพื่อเป็นบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.        ณ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
  1. นางสาวธัญวรรณ  สุพร
  2. นางสาวสุดารัตน์  ประทุมโม
  3. นางศิริลักษณ์  ธนูชาญ
  4. ว่าที่ ร.ต.หญิง กรรวี  แต้มทอง
  5. นางสาวนงนุช  โลห์คำ
  6. นางสาวอัจฉรา  มาอ่วม
  7. นางสาวจินณะมนัส  ตุ้มทอง
  8. นายศรีวิชัย  ชัยฉลาด
  9. นางสาวจันทร์จิรา  สารโท
  10.  นางสาวนภาพร  นาคนวล
ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา ดังกล่าว
 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 519 ครั้ง