ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเลื่อนรับผลการเรียน และการรายงานตัวนักเรียน โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ภาคเรียนที่ 1/2563 เนื่อ

ประกาศเลื่อนรับผลการเรียน  และการรายงานตัวนักเรียน โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ภาคเรียนที่ 1/2563 เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสขอเรียนแจ้งผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านดังนี้ 
1. วันอาทิตย์ ที่ 
28 มิถุนายน พ.ศ.2563   
    1.1 ระดับชั้น อนุบาล 1 และ อนุบาล 2 (เข้าใหม่) รายงานตัว,จ่ายเงินค่าอุปกรณ์

    1.2 ประเมินวัดความรู้นักเรียนย้ายเข้าใหม่ระดับชั้น อนุบาล 3 และ ป.3 - ป.6

2. วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563   
    2.1 อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (เด็กเก่า) รับผลการเรียน


3. เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2563,11:21   อ่าน 235 ครั้ง